Jestřabí Lhota
Naposledy aktualizováno: 1.7.2013
♣ Z OBECNÍ KRONIKY PAMĚTI OBCE JEST ŘABÍ LHOTY A VOLÁRNY

n10.dubna 1907- Rolnická čtenářská beseda založena,původní název měl:OBČANSKÁ BESEDA

n

Na mimořádné valné hromadě dne 28.října 1909 byla  přejmenovaná na:ROLNICKOU ČTENÁŘSKOU BESEDU pořádala přednášky o chovu dobytka,zemědělství,též kulturní přednášky:Karel Havlíček Borovský

n

Uspořádala také jeden koncert,který se pěkně vydařil.Též se beseda starala o vzhled obce.Dále byly pořádány deklamační a čajové večírky s tancem.

n

Beseda vlastní dosud velmi cennou knihovnu o několika svazcích našich předních spisovatelů.

n

Knihovnu spolku  vede úrovně již dlouhá léta Milouš Souček.Nové knihy se stále přikupují.

n

Hlavním úkolem spolku bylo další  vzdělání členů čtením zábavných,poučných a odborných knih.

n

V závěru přednášky přál besedě čítající toho času 42 členů mnoho a mnoho zdaru a rozvoje!!!!!!!!!!!!!!

 

 

1923 HOSPODÁŘSKÁ BESEDA

n

Mající pěknou knihovnu o 370 svazcích.Knihovna je v hostinci p.Fr Havránka a čile se jí užívá zejména v zimě.

n

Knihovna obecní není dosud zřízena ,až je na ni uloženo v místní záložně 2000,-kč

KNIHA JE ŽIVNÝ CHLÉB DUŠE→